خلاقیت

برخلاف بسیاری از آژانس های بازاریابی و تبلیغاتی که راهکارهای مشخص و ازپیش‌تعیین‌شده‌ای را به مشتریان خود ارائه می‌دهند، ما معتقدیم که استراتژی‌های بازاریابی و تبلیغات اینترنتی برای هر بنگاه اقتصادی باید بر اساس تعریف درستی از مشتریان بالقوه و بالفعل همان کسب و کار صورت گیرد.

ابتدا مشتریان و مخاطبین خود را به درستی بشناسید و بر اساس نیازهای بازار هدف و توانمندی‌های کسب‌و‌کار خود به تدوین استراتژی‌های بازاریابی، کمپین‌های تبلیغاتی و اجرای آنها برای ارتقای کسب‌وکارتان بپردازید.

موفقیت یک برند چه در بخش معرفی و چه در پیشبرد فروش در گرو خلاقیت مورد استفاده در بیان پیام استراتژیک است.تکنیک های خلاقانه در تبلیغات ابزاری هستند که برای جلب توجه، ایجاد درگیری ذهنی و تغییر دیدگاه ها و نگرش مردم به کار میروند تا در نهایت بتوانند پیام برند یا محصول را به زیرکانه ترین شکل ممکن به مخاطب انتقال دهند. به طور کلی باید در نظر داشت که برای داشتن یک آگهی تبلیغاتی خلاقانه رعایت چند نکته ضروری است: عبور از مرز سنت های رایج، دوری از قواعد دست و پاگیر، داشتن شیطنت، در نظر گرفتن موقعیت هایی که کسی انتظارش را ندارد و تا حدی پیش‌بینی نشده است، اجتناب از رسانه هایی که از تبلیغات اشباع شده اند و برعکس، یافتن بسترهایی که تا به حال به کار گرفته نشده اند.

تکنیک های خلاقانه در تبلیغات ابزاری هستند که برای جلب توجه، ایجاد درگیری ذهنی و تغییر دیدگاه ها و نگرش مردم به کار میروند تا در نهایت بتوانند پیام برند یا محصول را به زیرکانه ترین شکل ممکن به مخاطب انتقال دهند. به طور کلی باید در نظر داشت که برای داشتن یک آگهی تبلیغاتی خلاقانه رعایت چند نکته ضروری است: عبور از مرز سنت های رایج، دوری از قواعد دست و پاگیر، داشتن شیطنت، در نظر گرفتن موقعیت هایی که کسی انتظارش را ندارد و تا حدی پیش‌بینی نشده است، اجتناب از رسانه هایی که از تبلیغات اشباع شده اند و برعکس، یافتن بسترهایی که تا به حال به کار گرفته نشده اند.تعداد زیادی از نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که یک پیام خلاقانه توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند و در رابطه با محصول بازاریابی شده بازتاب مثبتی ایجاد می‌کند.