ارسال پیامک

 

تبلیغات پیامکی

 تبلیغات پیامکی یکی از بروزترین تبلیغات در عصر الکترونیک است. شرکت راسا در همین راستا با بکارگیری جدید ترین شیوه های ارسال و نرم افزارها توانسته برای افرادی که پیامک تبلیغاتی را روی تلفن همراه خود خاموش کرده اند تبلیغات ارسال کند.