This Theme Supports a Custom FrontPage

برند سازی

برند سازی

.یک برند،به یک محصول یا خدمت،ابعادی را اضافه میکند تا آن محصول یا خدمت از سایرین متمایز گردد .این تمایز ها میتواند کارکرد منطقی،یا ملموس و یا حتی غیر ملموس داشته باشد امروزه یک برند بیش از آن هست،در واقع یک برند مجموعه ای از انتظارات را نشان می دهد،به اعتماد و ثبات اشاره  داردRead more about برند سازی[…]

خلاقیت

خلاقیت

برخلاف بسیاری از آژانس های بازاریابی و تبلیغاتی که راهکارهای مشخص و ازپیش‌تعیین‌شده‌ای را به مشتریان خود ارائه می‌دهند، ما معتقدیم که استراتژی‌های بازاریابی و تبلیغات اینترنتی برای هر بنگاه اقتصادی باید بر اساس تعریف درستی از مشتریان بالقوه و بالفعل همان کسب و کار صورت گیرد. ابتدا مشتریان و مخاطبین خود را به درستیRead more about خلاقیت[…]